เตรียมพร้อมรับมือเทรนด์ตลาดโลกมาแรง! 2023 สำหรับคนทำธุรกิจ

5 เตรียมพร้อมรับมือเทรนด์ตลาดโลกมาแรง!2023

เทรนด์ตลาดโลกมาแรง! 2023

เตรียมพร้อมรับมือเทรนด์ตลาดโลกมาแรง! 2023 ในปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปรากฏการณ์นี้ เป็นผลกระทบมาจาก เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก รวมถึงราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์โรคระบาด ผู้ประกอบการจึงต้องรับมือกับความท้าทายนี้ด้วยรับฟังข้อมูลข่าวสารรอบตัวและนำข่าวสารเหล่านี้มาคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เตรียมพร้อมรับมือเทรนด์ตลาดโลกมาแรง! 2023 ทำการสร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์ด้วยอินฟลูเอนเซอร์และลูกค้าที่เคยใช้บริการเรามักไม่มั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ ในช่วงก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้า
รวมถึงเกิดการตั้งคำถามถึง “ความคุ้มค่า” ต่อเงินที่กำลังจะเสียไป ดังนั้นการนำอินฟลูเอนเซอร์และกลุ่มลูกค้าเก่าๆ มาเป็นกระบอกเสียงโฆษณา ช่วยทำให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นและง่ายขึ้น และจะช่วยให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือ จากข้อมูลของ Consumer Acquisition ในปี 2022 เมื่อมีลูกค้าที่เคยใช้บริการเข้ามาพูดคุยผ่านวิดีโอ อัตราการมีส่วนร่วม (Engagement) จะเพิ่มขึ้นกว่า 12 เท่า 77% ของแบรนด์ทั้งหมด ได้ใช้อินฟลูเอนเซอร์เป็นเครื่องมือทำการตลาด และความถี่ของการสนทนาเพิ่มขึ้นถึง 28%

เตรียมพร้อมรับมือเทรนด์ตลาดโลกมาแรง!2023

การสื่อสารที่รวดเร็วจะทำให้ผู้บริโภคประทับใจ

โดยจากข้างต้น ผู้บริโภคทั้งหลาย ไม่เพียงต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ หรือลูกค้าเก่าเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของแบรนด์และสินค้า แต่ก็ยังต้องการความรวดเร็วจากการบริการด้วย ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ธุรกิจหลายแห่งจึงเลือกใช้ ChatBots  ไม่เพียงสนองความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างทันท่วงที แต่ยังทำให้แบรนด์สามารถ “ปิดงาน” หรือขายสินค้าได้เร็วขึ้น

Personalized Marketing ช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกสำคัญ

แม้ว่าอายุของทั้งสอง Generation จะแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่เมื่อพิจารณาถึงความต้องการคนทั้งสองกลุ่มแล้ว พวกเขากลับมีจุดมุ่งหมาย มุมมอง ทัศนคติต่อสังคมที่คล้ายคลึงกัน

ตลาดซื้อขายถูกขับเคลื่อนด้วยคน Gen Y และ Gen Z เป็นส่วนใหญ่ คนทั้ง 2 กลุ่มกำลังกลายเป็นผู้บริโภคหลักของโลก เพราะฉะนั้น แบรนด์จึงจำเป็นต้องรับฟังและเข้าถึงพวกเขาให้มากที่สุด